Обложка
65.052.2я73  

Кәсіпорындағы бухгалтерлік есеп
 [мәтін]: оқу құралы / В.К.Радостовец, Т.Ғ.Ғабдуллин, В.В.Радостовец, О.И.Шмидт.- Алматы, 2002.- 654
Ключевые слова: бухгалтерлік есеп
 

Оглавление 
 
1 Бөлім. Қаржылық есепті ұйымдастыру
7
 
1 Тарау. Бухгалтерлік есептің жалпы мәселесін ұйымдастыру
7
 
2 Тарау. Меншікті капиталдың есебі
25
 
3 Тарау.Негізгі құралдардың есебі
37
 
4 Тарау. Материалдық емес активтердің есебі және олардың амортизациясы
93
 
5 Тарау.Инвистициялардың есебі
111
 
6 Тарау. Тауарлы-материалдық запастардың (қорлардың) есебі
146
 
7 Тарау. Ақша қаражаттарының есебі
199
 
8 Тарау. Дебиторлық қарыздардың есебі
246
 
9 Тарау. Шаруашылық жүргізуші субьектілердің міндеттемелерінің есебі
278
 
10 Тарау. Еңбектің және оның төлемақысының есебі
350
 
11 Тарау. Тауардың, дайын өнімнің есебі және оларды сатумен байланысты шығыстар
389
 
12 Тарау. Негізгі және негізгі емес қызметтердің шығыстары мен табыстарының есебі. Кезең шығыстарының есебі.
424
 
13 Тарау. Кәсіпорынның сыртқы экономикалық қызметінің есебі
447
 
14 Тарау. Қаржылық есеп беру
484
 
15 Тарау. Баланстан тыс шоттардағы операциялардың есебі
528
 
2 Бөлім. Өндірістік есепті ұйымдастыру
546
 
1 Тарау. Өндіріске жұмсалған шығындардың есебі
546
 
2 Тарау. Өндіріс шығындарын есепке алудың әдістері мен өнімнің өзіндік құнын калькуляциялау
614

 

 . 
начало     содержание     печать     увеличить     уменьшить     конец  
Предыдущая страница предыдущая    С.   следующая Следующая страница

Предыдущая страница предыдущая    С.   следующая Следующая страница


© 2011 Семипалатинский государственный университет имени Шакарима (электронная версия).
Создана с помощью программы BookScan.