Обложка
517(075.8)  
Наурызбаев, Қ.Ж. .
Функционалдық анализ. Бастапқы курс
 [мәтін]: оқу құралы.- Алматы, 2007.- 161
Ключевые слова: сызықтық кеңістіктер - метрикалық кеңістіктер - функционалдар мен операторлар - Евклид пен Гильберт кеңістіктері - Негізгі кеңістіктердегі сызықтық функционалдар - Спектрлік теория элементтері.
 

Оглавление 
 
I Тарау. Сызықтық кеңістіктер
11
 
II Тарау. Метрикалық кеңістіктер
30
 
III Тарау. Функционалдар мен операторлар
65
 
IV Тарау. Евклид және Гильберт кеңістіктері
99
 
V Тарау. Негізгі кеңістіктердегі сызықтық функционалдар
126
 
VI Тарау. Спектрлік теория элементтері
142
 
Қосымша I
154
 
Қосымша II
159

 

 . 
начало     содержание     печать     увеличить     уменьшить     конец  
Предыдущая страница предыдущая    С.   следующая Следующая страница

Предыдущая страница предыдущая    С.   следующая Следующая страница


© 2011 Семипалатинский государственный университет имени Шакарима (электронная версия).
Создана с помощью программы BookScan.