Обложка
53(075.8)  
Фриш, С.Э.
Жалпы физика курсы. I том. Механиканың физикалық негіздері. Молекулалық физика. Тербелістер мен толқындар:
 [мәтін]: оқулық / С.Э. Фриш; А.В.Тиморева; Ауд. ред. басқ. П. Полатбеков.- Алматы, 1971.- 501
Ключевые слова: кинетика - механика - тартылыс күштері - газдар - термодинамика - толқындар - акустикалық тербелістер.
 

Оглавление 
 
1 тарау. Кинетика
13
 
2 тарау. Динамика
45
 
3 тарау. Жұмыс және энергия
82
 
4 тарау. Тартылыс куштері
118
 
5 тарау. Қатты дененің қозғалысы
128
 
6 тарау. Сұйықтың қозғаласа
149
 
7 тарау. Газдар
169
 
8 тарау. Термодинамика негіздері
274
 
9 тарау. Сұйықтардағы молекулалық құбылыстар
334
 
10 тарау. Қатты денелер
368
 
11 тарау. Гармониялық тербелмелі қозғалыс
406
 
12 тарау. Толқындар
446
 
13 тарау. Акустикалық тербелістер
477

 

 . 
начало     содержание     печать     увеличить     уменьшить     конец  
Предыдущая страница предыдущая    С.   следующая Следующая страница

Предыдущая страница предыдущая    С.   следующая Следующая страница


© 2012 Семипалатинский государственный университет имени Шакарима (электронная версия).
Создана с помощью программы BookScan.