Обложка
517(075.8)  
Орынбасаров, М.О.
Коэффициенттері айнымалы 2- ретті параболалық теңдеулер
 [мәтін]: оқу құралы / М.О. Орынбасаров; Ахметқалиева, Р.Д.- Алматы, 2008.- 148
Ключевые слова: беттік параболалық потенциалдар - параболалық теңдеулер.
 

Оглавление 
 
1 Тарау. Коэффициенттері айнымалы 2-ретті параболалық теңдеулер
5
 
2 Тарау. Беттік параболалық потенциалдар
49
 
3 Тарау. Потенциалдарды коши және локальді шекаралық есептерді шешуде қолдану
67
 
4 Тарау. Потенциалдарды локальді емес шекаралық есептерді шешуде қолдану
88
 
5 Тарау. Коэффициенттері айнымалы t бойынша ерекшеленген параболалық теңдеу
118

 

 . 
начало     содержание     печать     увеличить     уменьшить     конец  
Предыдущая страница предыдущая    С.   следующая Следующая страница

Предыдущая страница предыдущая    С.   следующая Следующая страница


© 2011 Семипалатинский государственный университет имени Шакарима (электронная версия).
Создана с помощью программы BookScan.