Обложка
517(075.8)  
Ибатов, А.И. .
Математикалық физика теңдеулері
 [мәтін]: оқу құралы / Сыздықова, З.Н..- Астана, 2008.- 142
Ключевые слова: дифференциялық теңдеулер - Фурье қатары - потенциалдар теориясы - Лаплас операторы.
 

Оглавление 
 
1-Тарау. Дифференциалдық теңдеулер
6
 
2-Тарау. Штурм-Лиувилль есебі
21
 
3-Тарау. Берілген функцияны Фурье қатарына жіктеу
35
 
4-Тарау. Екінші ретті дербес туындылы дифференциялдық теңдеу
50
 
5-Тарау. Шекаралық есептер
64
 
6-Тарау. Фурье әдісі
71
 
7-Тарау. Потенциалдар теориясы
88
 
8-Тарау. Шар ушін дирихле есебінің шешімі
108
 
9-Тарау. Жарты кеңістік үшін дирихле және нейман есептері
115
 
10-Тарау. Көлемдік, қос және жай қабаттық потенциалдардың қасиеттері
121
 
11-Тарау. Дирихле және нейман есептерін интегралдық теңдеулерге келтіру
128

 

 . 
начало     содержание     печать     увеличить     уменьшить     конец  
Предыдущая страница предыдущая    С.   следующая Следующая страница

Предыдущая страница предыдущая    С.   следующая Следующая страница


© 2011 Семипалатинский государственный университет имени Шакарима (электронная версия).
Создана с помощью программы BookScan.