Обложка
53:51(075.8)  
Бижігітов, Т.
Математикалық физика әдістері
 [мәтін]: оқулық.- Алматы, 2012.- 297
Ключевые слова: векторлық талдау - скалярлық - векторлық өрі - функция - дифференциалдық теңдеу - гиперболалық типтегі теңдеулер - ішектің тербелісі - параболалық типтегі теңдеулер - эллипстік типтегі теңдеулер - арнайы функциялар
 

 . 
начало     содержание     печать     увеличить     уменьшить     конец  
Предыдущая страница предыдущая    С.   следующая Следующая страница
Предыдущая страница предыдущая    С.   следующая Следующая страница


© 2014 Семипалатинский государственный университет имени Шакарима (электронная версия).
Создана с помощью программы BookScan.