Обложка
88.3я73  
Сатиева, Ш.С.
Эксперименталды психология ( дәрістер және практикалық курс)
 [мәтін]: оқу құралы.- Семей, 2007.- 199
Ключевые слова: Психология - эксперименталды психология - труды СГУ.
 

Оглавление 
 
1 тарау. Психологиялық зертеулердің методологиялық негіздері
7
 
2 тарау. Психологиялық өлшемдер
15
 
3 тарау. Психологиялық зерттеу нәтижесін ұсыну және түсіндіру
26
 
4 тарау. Эмпирикалық зерттеулерді жоспарлау
32
 
5 тарау. Корреляциялық зерттеулер және олардың нәтижелерін интерпретациялау
44
 
6 тарау. Психологияда зерттеу әдіс-тәсілдерінің жіктелуі
60
 
7 тарау. Вербалды-коммуникативті әдістер
69
 
8 тарау. Тестілеу
76
 
9 тарау. Жеке басты зерттеудің теориялық және эксперименттік жолдары
84
 
10 тарау. Модельдеу
105

 

 . 
начало     содержание     печать     увеличить     уменьшить     конец  
Предыдущая страница предыдущая    С.   следующая Следующая страница
Предыдущая страница предыдущая    С.   следующая Следующая страница


© 2011 Семипалатинский государственный университет имени Шакарима (электронная версия).
Создана с помощью программы BookScan.